Jednodniowe warsztaty na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Drukuj

Warsztaty odbyły się 28.10.2011r. Prowadził je prof. UAM dr hab. Włodzimierz Urbaniak, wraz z dr. Krystianem Eitnerem oraz mgr Maciejem Narożnym. Tradycyjnie nasze zajęcia rozpoczęły się wykładem z „Analizy zanieczyszczeń powietrza”, a następnie odbyła się część ćwiczeniowa w terenie. Na początku pobieraliśmy próbki powietrza z różnych punktów miasta,

a w dalszej części przeprowadziliśmy ich analizę dotyczącą zawartość tlenków azotu oraz pyłów zawieszonych. Końcowym efektem naszych prac była analiza i opracowanie wyników. Zajęcia w szkole prowadzone przez wykładowców Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w czasie I półrocza.
Zajęcia „Co można znaleźć w szklance wody?” prowadzone były dnia 26-go października 2011 roku przez prof. dr hab. Jerzego Siepaka – Kierownika Zakładu Analizy Wody i Gruntu.

 

W ich czasie prowadzący przedstawił regulacje prawne dotyczące wody do picia w Polsce i w Unii Europejskiej. Profesor wyjaśnił nam, jaka powinna być idealna woda do picia, spełniająca najlepsze właściwości smakowe oraz jakie mogą być zanieczyszczenia wody i jak można zapobiec im w procesach technologicznych.

Kolejne zajęcia przeprowadzone 10.01.2012r. dotyczyły tematu: Co „wisi” w powietrzu – o pyłach i innych cząstkach stałych obecnych w atmosferze. Prowadził je prof. UAM dr hab. Włodzimierz Urbaniak, który podkreślał, że zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego to problem, który nabrał w ostatnich latach szczególnej wagi. Wykładowca przedstawił m. in. antropogeniczne źródła powstawania niebezpiecznych pyłów obecnych w atmosferze, w szczególności pyłów azbestowych oraz jakie płyną zagrożenia dla ludzi i środowiska powodowane nadmiernym zapyleniem. Poznaliśmy właściwości, zastosowanie i konsekwencje stosowania azbestu oraz sposoby ograniczenia zapylenia. Wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy prowadzone są w Polsce pomiary stężenia PM 10 ( również przez pracowników Wydziału).

Ciekawostki z zajęć:

  • Ścieranie opon jest znaczącym źródłem emisji pyłów zawierających cynk;
  • Silniki diesla emitują większą ilość materii zawieszonej w porównaniu do silników benzynowych;
  • Smog zimowy.