Dokumenty Drukuj

Dokumenty szkolne:

Program wychowawczy

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Statut Szkoły

Statut szkoły Regulamin Samorządu Uczniowskiego Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Wykaz podręczników Wykaz podręczników na rok szkolny 2021-2022 po GIMNAZJUM Wykaz podręczników Wykaz podręczników na rok szkolny 2021-2022 po SZKOLE PODSTAWOWEJ
Zasady wydawania duplikatów dokumentów Wykaz podręczników Wniosek o wydanie duplikatu świadectwaWniosek o wydanie duplikatu legitymacjiZbiór procedur obowiązujących w ILO im. Hugona KołłątajaKONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły Wykaz podręczników Upoważnienie do odbioru świadectwa
Wykaz podręczników Zasady kształcenia na odległość Wykaz podręczników Sposoby organizacji nauki
Wykaz podręczników Regulamin pracy w okresie zdalnego nauczania