Kołłątajowcy na szlaku powstańczym, na Borownicy Drukuj

Dnia 7 lutego 2011 r. kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów i nauczycieli-opiekunów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie wyruszyła pieszo zielonym szlakiem na Szaniec Powstańczy na Borownicy pod Zdunami.

 

 

 

 

 


Pieszy rajd, organizowany podczas ferii zimowych, ma wieloletnią tradycję. Tę patriotyczną imprezę zainicjował w latach 80. ub. wieku, w ramach pracy wychowawczej z młodzieżą, nauczyciel historii w I LO - dr Edward Jokiel, wieloletni opiekun szkolnego koła Ligi Obrony Kraju. Odtąd, co roku , grupa krotoszyńskich kołłątajowców, w kolejną rocznicę walk powstańców wielkopolskich pod Zdunami, podąża powstańczym (zielonym) szlakiem na miejsce walk na Borownicę, gdzie od 1968 r. wznoszony jest niezwykły pomnik – szaniec sypany z kamieni polnych, jako żywy dowód pamięci kolejnych pokoleń o krwawych walkach powstańców wielkopolskich z naszego regionu o powrót Zdun i okolicznych wiosek do odrodzonej w 1918r. Ojczyzny. Pomnik ten to prawdziwy dowód pamięci i wdzięczności, jest on jakby żywy, gdyż dzięki rzucaniu kamieni ciągle, choć powoli, rośnie.

Celem rajdu było uczczenie 92 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, oddanie hołdu powstańcom, kultywowanie tradycji powstańczych oraz kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych wśród młodzieży. Od 1999 r. uczestnikom rajdu towarzyszy proporzec rajdowy. Na program uroczystości patriotycznej zorganizowanej na Szańcu Powstańczym na Borownicy złożyły się :

1) Odśpiewanie Hymnu Państwowego;
2) Informacje historyka o Powstaniu Wielkopolskim i Szańcu Powstańczym;
3) Odczytanie treści Roty przysięgi powstańców w 1919 r.;
4) Apel Pamięci powstańców wielkopolskich poległych pod Zdunami;
5) Oddanie hołdu powstańcom – minuta milczenia;
6) Złożenie wiązanek kwiatów na Szańcu;
7) Odśpiewanie ,,Roty” Marii Konopnickiej;
8) Rzucanie kamieni na Szaniec.

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy rajdu spożyli tradycyjną grochówkę, następnie powstańczym szlakiem udali się na skraj lasu, w pobliżu zdunowskiego stawu, skąd powrócili autobusem do Krotoszyna.

Zimowy, pieszy rajd na Szaniec Powstańczy na Borownicę, organizowany w kolejną rocznicę walk powstańców wielkopolskich pod Zdunami stał się stałym czynnikiem procesu wychowania patriotycznego, realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. W rajdzie wzieli udział uczniowie oraz nauczyciele "Kołłątaja".

Do zobaczenia na powstańczym szlaku na Borownicę w przyszłym roku !!!