Prof. dr hab. Konstanty Tukałło PDF Drukuj Email

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy w czwartek, 30 września 2021 roku, informację o śmierci pana profesora Konstantego Tukałły, Honorowego Obywatela Krotoszyna, który na każdym kroku podkreślał przywiązanie do rodzinnej miejscowości i ją promował.

Profesor Tukałło - z pochodzenia wilnianin - był absolwentem Liceum im. H. Kołłątaja i byłym mieszkańcem Krotoszyna. W 1953 r. ukończył  Akademię Medyczną w Poznaniu. Od 1990 r. miał tytuł profesora nauk medycznych.

Pracował jako wykładowca w macierzystej uczelni, specjalizując się w pracy  naukowej w zakresie chirurgii jamy brzusznej. Był kierownikiem Kliniki Chirurgii na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu. Pan profesor swoje osiągnięcia naukowe w dziedzinie medycyny i ogrom wiedzy przekładał zawsze na dobro dla innych. Jako pierwszy w Polsce przeprowadził operację przeszczepu nerek. W latach dziewięćdziesiątych był senatorem drugiej kadencji.

Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 sierpnia 2019 roku nadano panu Konstantemu Tukałło tytuł „Honorowy Obywatel Krotoszyna”. Tytuł ten nadawany jest osobom, budującym trwałe więzi przyjaźni z naszym miastem i promującym wiedzę na jego temat w różnych środowiskach społecznych. Z wnioskiem o nadanie tytułu zwróciło się do samorządowców Stowarzyszenie Wychowanków i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum im. Hugona Kołłątaja.

Prof. Tukałło to założyciel i honorowy prezes "Kołłątajowców". Uczestniczył m.in. w organizowaniu stacji dializ w Krotoszynie, gdzie podczas jej otwarcia odsłonił tablicę upamiętniającą dr. Władysława Bolewskiego.

Niech spoczywa w pokoju [*]

 

 

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl