SREBRNA TARCZA DLA NASZEGO "KOŁŁĄTAJA" - ranking szkół według Perspektyw PDF Drukuj Email

Pod tak kryjącym się tajemniczym nagłówkiem należy rozumieć klasyfikację szkół według przyjętej metodologii jaką dokonują od ponad 20 lat redaktorzy skupieni wokół wydawnictwa „Perspektywy”. Ranking ów nabiera znaczenia z każdym rokiem, albowiem pozwala „zorientować się niezorientowanym” co do efektywności pracy dydaktycznej w danej szkole. Znalezienie się już w tym ogólnopolskim rankingu jest więc powodem do dumy dla społeczności wyróżnionej szkoły, niezależnie od tego, czy nagroda to tzw. złota, srebrna, czy też brązowa tarcza (symbolicznie przyznana; świadczy o pozycji w sklasyfikowaniu w obrębie 500 najlepszych szkół w kraju, 50 najlepszych liceów w województwie itd.).

Warto pamiętać, że przyjęta metodologia - wg której następuje klasyfikacja – obejmuje za dany rok wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (25% punktów ogólnego wyniku), wyniki matur z przedmiotów dodatkowych (45% punktów ogólnego wyniku) i osiągnięcia uczniów w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach przedmiotowych (odpowiednio 30% punktów wyniku ogólnego).

Ustalony w ten sposób wskaźnik jest miernikiem służącym porównaniu jakości pracy szkół, świadczy o prestiżu szkoły w lokalnym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim środowisku. Bardzo często stanowi ważne źródło informacji dla rodziców uczniów i samych uczniów kończących naukę w gimnazjum a zastanawiających się nad wyborem szkoły w jakiej należałoby podjąć dalszą edukację, aby zrealizować swe plany życiowe i aby w tym wyborze nie popełnić błędu. Siłą rzeczy wyróżnione w rankingu szkoły gwarantują edukację na najwyższym poziomie. I nie jest to obiegowa opinia, lecz obiektywny obraz stanu rzeczy.

 

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl