Fizyka jest ciekawa PDF Drukuj Email

Fizyka jest ciekawa

Informacje o projekcie „Fizyka jest ciekawa"

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki. Adresatem projektu są uczniowie z terenów trzech województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 "Poprawa jakości kształcenia", Poddziałanie 3.3.4. "Modernizacja treści i metod kształcenia - projekt konkursowy”.

Założenia projektu:

 

Czas trwania projektu przewidziany jest na okres 1 XI 2009 - 30 IX 2012 (3 lata– do klasy maturalnej)

 • ze wsparcia na zajęciach lekcyjnych korzysta 86 uczniów naszej szkoły, obecnie z klas 2a, 2b i 2d, którzy w ramach zajęć fizyki wykorzystują nowoczesne zestawy dydaktyczno-edukacyjnych
 • 15 uczniów w ramach koła naukowego (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - 25 spotkań po 2 godz. lekcyjne w roku szkolnym) rozwija swoje zainteresowania;
 • szkoła w ramach projektu otrzymała sprzęt komputerowy wraz z pomocami edukacyjnymi o wartości ok. 100.000 zł (5 zestawów i drukarka – w skład zestawu wchodzi notebook oraz po jednej pomocy z możliwością podłączenia do notebooka z mechaniki, elektryczności, magnetyzmu i optyki)
 • szkoła otrzymała także programowanie w postaci EduRom-wó z fizyki i astronomii oraz bogaty zestaw oprogramowania do współpracy komputerów z pomocami edukacyjnymi (możliwość wyświetlania wyników pomiarów na ekranie komputera oraz ich analiza)
 • podjęta została współpraca z uczelniami wyższymi
  • z UAM w Poznaniu- planowe wyjazdy uczniów w ramach kół naukowych na zajęcia na uczelniach (15 godzin wykładowych w roku szkolnym) oraz współpracę metodyczną w zakresie uatrakcyjniania zajęć z fizyki i zaangażowanie w organizację konkursów naukowych
  • z Politechniką Poznańską - prowadzone są wykłady dla uczniów w naszej szkole (raz w semestrze) przez nauczycieli akademickich
 • organizowane są konkursy z fizyki dla uczniów biorących udział w projekcie 
  Sprzęt i działania w projekcie mogą służyć wszystkim uczniom w szkole.

 


Strona projektu: www.fizykajestciekawa.pl

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl